Return to site

Chính Sách Định Cư British Columbia Đề Cử Tỉnh Bang PNP

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, các đơn đăng ký của Chương trình FSW đang được xử lý thông qua hệ thống Express Entry để nhập cư vào Canada. Các ứng viên đủ điều kiện theo Chương trình FSW trước tiên phải quan tâm đến việc nhập cư vào Canada bằng cách tạo hồ sơ Express Entry trực tuyến.

Quy trình lựa chọn gồm sáu yếu tố cho Chương trình FSW dựa trên (Tổng số điểm tối đa là 100):

 1. Kỹ năng ngôn ngữ (Tối đa 28 điểm)
 2. Học vấn (Tối đa 25 điểm)
 3. Kinh nghiệm làm việc (Tối đa 15 điểm)
 4. Tuổi (Tối đa 12 điểm)
 5. Việc làm được sắp xếp (Tối đa 10 điểm)
 6. Khả năng thích ứng (Tối đa 10 điểm)
<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện và điểm, người nộp đơn phải chứng minh rằng họ có đủ quỹ định cư để hỗ trợ bản thân và những người phụ thuộc của họ sau khi đến Canada. Đương đơn và những người phụ thuộc của họ, bất kể họ có đi cùng hay không, cũng phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế và đảm bảo an ninh như một phần của quy trình đăng ký định cư Canada.

Công nhân lành nghề là những người được chọn làm thường trú nhân dựa trên khả năng phát triển thịnh vượng của họ tại Canada. Các ứng viên thành công của Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang sẽ nhận được Thị thực Nhập cư Canada (Thường trú nhân).

Các đơn đăng ký Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang được đánh giá dựa trên khả năng thành lập kinh tế của ứng viên khi nhập cư vào Canada. Người nộp đơn phải đạt ít nhất 67 điểm dựa trên các yếu tố lựa chọn nhập cư của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC).

Là một công nhân lành nghề hoặc chuyên nghiệp, có một số lựa chọn để bạn xem xét. Bạn có thể đăng ký theo chương trình liên bang hoặc, nếu bạn biết tỉnh / lãnh thổ mà bạn định cư trú, bạn có thể nộp đơn thông qua một trong các chương trình của tỉnh.

 1. Công nhân lành nghề liên bang:

  Đối với các ứng viên lao động có tay nghề cao có ý định cư trú tại bất kỳ tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nào, ngoại trừ Quebec.

 2. Công nhân lành nghề Quebec: Dành cho các ứng viên lao động có tay nghề cao muốn nhập cư vào Tỉnh Quebec.
 3. Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) Công nhân lành nghề:

  Nhiều tỉnh của Canada đã tạo ra các chương trình công nhân lành nghề cụ thể cho những người có ý định sống và làm việc tại tỉnh hoặc vùng lãnh thổ cụ thể của họ. Đây là những chương trình Định cư Canada (Thường trú nhân) nhanh chóng.

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
định cư canada
chính sách định cư alberta canada
định cư british columbia
các bệnh không được nhập cư vào canada
Agrifood Immigration Pilot Afip
định cư canada aipp
Chương trình đề cử thành phố: Municipal Nominee Program (MNP) Canada
chương trình oinp
chương trình rnip
chương trình sinp
định cư canada diện đoàn tụ gia đình
định cư canada diện doanh nhân
New Brunswick Entrepreneurial Stream
định cư canada diện tay nghề
định cư canada express entry
hệ thống tính điểm crs canada
khám sức khỏe đi canada
lấy sinh trắc học canada
định cư manitoba
định cư new brunswick
định cư newfoundland and labrador
các ngành nghề định cư canada
nhập quốc tịch canada
định cư quebec
thẻ xanh canada
Hái nấm tại canada
việc làm tại canada
xuất khẩu lao động canada
work permit canada là gì
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly