Return to site

Lấy Sinh Trắc Học Canada: Quy Trình Mới Nhất

Chương trình này dành cho những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc lành nghề. Công việc lành nghề bao gồm:

  • Công việc quản lý (loại kỹ năng 0)
  • Công việc chuyên nghiệp (trình độ kỹ năng A)
  • Các công việc kỹ thuật và nghề có kỹ năng (trình độ kỹ năng B)

Nếu bạn không chắc mình có kinh nghiệm làm việc lành nghề nào, chúng tôi có thể giúp bạn điều đó, đây là lý do tại sao chúng tôi ở đây để giúp bạn dễ dàng hơn. Ngoài kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, hai yêu cầu tối thiểu khác đối với chương trình này là khả năng ngôn ngữ và trình độ học vấn.

Các yếu tố lựa chọn

  • Tuổi tác
  • Giáo dục
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Cho dù bạn có một lời mời làm việc hợp lệ (việc làm được sắp xếp ở Canada)
  • Kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh và / hoặc tiếng Pháp
  • Khả năng thích ứng (mức độ bạn có thể định cư ở Canada)

Các yếu tố này là một lưới cơ sở 100 điểm được sử dụng để đánh giá tính đủ điều kiện của người nộp đơn. Bạn chỉ cần 67 điểm để đủ điều kiện tham gia chương trình.

Sự tương đương của các yếu tố lựa chọn:

  • Khả năng thích ứng: Tối đa 10 điểm. Đây là nền tảng của bạn sẽ giúp bạn hòa nhập vào xã hội Canada. Nhu la; kinh nghiệm làm việc hoặc học tập trước đây cũng như một số loại thân nhân nhất định và nếu bạn đã kết hôn và vợ / chồng của bạn có trình độ ngoại ngữ cơ bản là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, điều này cũng có thể cộng điểm cho đơn đăng ký.

Chứng minh tài chính

Bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ tiền để hỗ trợ bạn hoặc gia đình của bạn trong khi tìm kiếm việc làm. Bạn không cần điều này nếu bạn có lời mời làm việc hợp lệ từ nhà tuyển dụng Canada.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly