Return to site

Việc làm tại canada đang khát nguồn nhân lực năm 2020

Chương trình Công nhân lành nghề của Liên bang cho phép những công nhân lành nghề có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài chuyển đến Canada theo diện thường trú nhân. Đây là một trong ba hệ thống Express Entry Liên bang dành cho lao động có tay nghề cao. Người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu đủ điều kiện và sau đó đơn đăng ký được đánh giá dựa trên các yếu tố lựa chọn khác nhau bao gồm tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, lời mời làm việc hợp lệ, kỹ năng ngôn ngữ, khả năng thích ứng. Tất cả các yếu tố lựa chọn là một phần của hệ thống lưới 100 điểm được sử dụng để đánh giá tính đủ điều kiện cho Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang. Người nộp đơn phải đạt ít nhất 67 điểm để đủ điều kiện tham gia Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (FSWP).

https://www.immigration.ca/fast-track-high-demand-occupations

https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=106&top=29

https://settlement.org/ontario/immigration-citizenship/immigrating-to-ontario/immigration-categories/how-can-i-come-to-canada-as-a-skilled-worker/

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Để đủ điều kiện theo FSWP, kinh nghiệm làm việc có kỹ năng phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu sau:

https://www.canadim.com/immigrate/professional-skilled-workers/federal-skilled-worker/

Kinh nghiệm làm việc lành nghề

Người nộp đơn sẽ được gọi là một công nhân lành nghề nếu anh / cô ấy đã làm việc trong bất kỳ nhóm công việc nào sau đây của Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC):

 • Công việc quản lý (loại kỹ năng 0)
 • Công việc chuyên nghiệp (trình độ kỹ năng A)
 • Các công việc kỹ thuật và nghề có kỹ năng (trình độ kỹ năng B)

Người nộp đơn phải chứng minh rằng các nhiệm vụ thiết yếu của họ trong nghề nghiệp chính phù hợp với mô tả nghề nghiệp trong NOC.

Kinh nghiệm làm việc có kỹ năng của ứng viên phải là:

 • trong cùng một loại công việc (có cùng NOC) với công việc bạn muốn sử dụng cho đơn xin nhập cư của mình (được gọi là nghề nghiệp chính của bạn)
 • trong vòng 10 năm qua
 • công việc được trả lương (Điều này có nghĩa là bạn phải được trả lương hoặc được hưởng hoa hồng. Công việc tình nguyện hoặc thực tập không lương không được tính)
 • ít nhất 1 năm làm việc liên tục hoặc tổng cộng 1.560 giờ (30 giờ mỗi tuần). Bạn có thể đáp ứng điều này theo một số cách khác nhau:
  • toàn thời gian tại 1 công việc: 30 giờ / tuần trong 12 tháng = 1 năm toàn thời gian (1.560 giờ)
  • số tiền bán thời gian bằng nhau: 15 giờ / tuần trong 24 tháng = 1 năm toàn thời gian (1.560 giờ)

Lưu ý: Đối với công việc bán thời gian, bạn có thể làm nhiều hơn hoặc ít hơn 15 giờ / tuần miễn là cộng thêm 1.560 giờ. IRCC không tính bất kỳ giờ nào bạn làm việc trên 30 giờ / tuần.

Kỹ năng ngôn ngữ

Giáo dục

Chứng minh tài chính

Sáu yếu tố lựa chọn - FSW

Nhận câu trả lời pháp lý cho các câu hỏi về thị thực của bạn Gọi cho chúng tôi ngay bây giờ theo số 1- (844) 293-2688 XEM TẤT CẢ LỜI CHỨNG THỰC

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI Chúng tôi được tin cậy trên toàn cầu

Chúng tôi là một công ty hành nghề nhập cư được quản lý, cung cấp lời khuyên và
giải pháp về các vấn đề liên quan đến nhập cư Canada

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly